Chat

  • http://twitter.com/panKaplan Tomáš Kaplan Fojtík

    On tu fakt nikdo není? :))

    • http://microsonic.psaci.cz Záplotník Modrý Nepřehoditelný

      jak kdy :)